KCTC22103

价格:2800元

代购价格:询价

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

KCTC22103标准菌株基本信息

保藏机构: KCTC
菌种名称: KCTC22103, KCTC22103
英文名称: Leeuwenhoekiella blandensis
菌种又名:  
中文名称:  
菌种代号: CCUG 51940; KCTC 22103; MED217; CECT 7118
分离: 海水表面
来源历史: << CCUG << University of Kalmar,Sweden, J. Pinhassi
培养基:
61
MARINE AGAR 2216 (DIFCO 0979)
Peptone 5.0 g
Yeast extract 1.0 g
Ferric citrate 0.1 g
MgCl2 8.8 g
Na2SO4 3.24 g
NaHCO3 0.16 g
KBr 80.0 mg
SrCl2 34.0 mg
H3BO3 22.0 mg
NH4NO3 1.6 mg
Na2HPO4 8.0 mg
Agar 15.0 g
Distilled water 1.0 L
NaCl 19.45 g
CaCl2 1.8 g
KCl 0.55 g
Na2SiO3 4.0 mg
NaF 2.4 mg
Adjust pH to 7.6.
培养条件: 37°C 2天
菌种说明:  
生物安全等级: 1
参考文献:
B4232 
Pinhassi, J., J. P. Bowman, O. I. Nedashkovskaya, I. Lekunberri, L. Gomez-Consarnau, and C. Pedros-Alio. 2006. Leeuwenhoekiella blandensis sp. nov., a genome-sequenced novel marine member of the family Flavobacteriaceae. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56 : 1489–1493. 

KCTC22103标准菌株说明书pdf版和相关资料下载

KCTC22103标准菌株应用举例

分享到:

ATCC官方产品分类

国际菌种细胞资源进口,请联系我们

微生物培养基销售排行

相关菌株

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....