pMET B

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

pMETB载体基本信息

出品公司: Invitrogen
载体名称: pMET B, pMETB
质粒类型: 毕赤酵母蛋白表达载体(methanoloica酵母)
表达水平: 高拷贝
诱导方法: 甲醇诱导
启动子: AUG1
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7779 bp
5' 测序引物及序列: AUG1-F: 5´-CAATTTACATCTTTATTTATTAACG-3´
3' 测序引物及序列: AUG1-R: 5´-GAAGAGAAAAACATTAGTTGGC-3´
载体标签: C-V5, C-His
载体抗性: 氨苄
筛选标记: ADE2
备注: 利用甲醇诱导蛋白在methanoloica酵母中表达。
产品目录号: K1780-01
稳定性: 稳定 Stable
组成型/诱导型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

pMETB载体质粒图谱和多克隆位点信息

pMET B载体图谱

pMET B多克隆位点

pMETB载体简介

pMETB载体序列

LOCUS    pMET B	7779 bp 	DNA	SYN
DEFINITION pMET B
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7779
           /organism="pMET B"
           /mol_type="other DNA"
   misc_feature  1106..1130
           /label="AUG1_fwd_primer"
   misc_feature  complement(1398..1419)
           /label="AUG1_rev_primer"
   CDS       2821..3396
           /label="ORF frame 1"
   CDS       3402..4535
           /label="ORF frame 3"
   CDS       4699..5697
           /label="ORF frame 1"
   gene      complement(6510..7370)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       complement(6510..7370)
           /label="ORF frame 2"
   promoter    complement(7412..7440)
           /label="AmpR_promoter"
ORIGIN
  1 GGCGCGCCTT AATTAAGGCC GGCCCCTGCA GGGGGCCCCG AGATGGTACA TACTTAAAAG
  61 CTGCCATATT GAGGAACTTC AAAGTTTTAT CTGTTTTTAG AATTAAAAGA CGATTGTTGT
 121 AACAAAACGT TGTGCCTACA TAAACTCAAA TTAATGGAAA TAGCCTGTTT TGAAAAATAC
 181 ACCTTCTTAA GTACTGACAA AGTTTTGTTA AATGACTATC GAACAAGCCA TGAAATAGCA
 241 CATTTCTGCC AGTCACTTTT AACACTTTCC TGCTTGCTGG TTGACTCTCC TCATACAAAC
 301 ACCCAAAAGG GAAACTTTCA GTGTGGGGAC ACTTGACATC TCACATGCAC CCCAGATTAA
 361 TTTCCCCAGA CGATGCGGAG ACAAGACAAA ACAACCCTTT GTCCTGCTCT TTTCTTTCTC
 421 ACACCGCGTG GGTGTGTGCG CAGGCAGGCA GGCAGGCAGC GGGCTGCCTG CCATCTCTAA
 481 TCGCTGCTCC TCCCCCCTGG CTTCAAATAA CAGCCTGCTG CTATCTGTGA CCAGATTGGG
 541 ACACCCCCCT CCCCTCCGAA TGATCCATCA CCTTTTGTCG TACTCCGACA ATGATCCTTC
 601 CCTGTCATCT TCTGGCAATC AGCTCCTTCA ATAATTAAAT CAAATAAGCA TAAATAGTAA
 661 AATCGCATAC AAACGTCATG AAAAGTTTTA TCTCTATGGC CAACGGATAG TCTATCTGCT
 721 TAATTCCATC CACTTTGGGA ACCGTTCTCT CTTTACCCCA GATTCTCAAA GCTAATATCT
 781 GCCCCTTGTC TATTGTCCTT TCTCCGTGTA CAAGCGGAGC TTTTGCCTCC CATCCTCTTG
 841 CTTTGTTTCG GTTATTTTTT TTTTCTTTTG AAACTCTTGG TCAAATCAAA TCAAACAAAA
 901 CCAAACCTTC TATTCCATCA GATCAACCTT GTTCAACATT CTATAAATCG ATATAAATAT
 961 AACCTTATCC CTCCCTTGTT TTTTACCAAT TAATCAATCT TCAAATTTCA AATATTTTCT
 1021 ACTTGCTTTA TTACTCAGTA TTAACATTTG TTTAAACCAA CTATAACTTT TAACTGGCTT
 1081 TAGAAGTTTT ATTTAACATC AGTTTCAATT TACATCTTTA TTTATTAACG AAATCTTTAC
 1141 GAATTAACTC AATCAAAACT TTTACGAAAA AAAAATCTTA CTATTAAGAG CTCGAGAGGA
 1201 ATTCACGTGG CCCAGCCGGC CGTGGATCCA CGCGTCGTCG ACCCGCGGCG GCCGCCAGCT
 1261 TACTAGTAGG TAAGCCTATC CCTAACCCTC TCCTCGGTCT CGATTCTACG CGTACCGGTC
 1321 ATCATCACCA TCACCATTGA TCTAGTATAC AATTCTAGGG CTGCCTGTTT GGATATTTTT
 1381 ATAATTTTTG AGAGTTTGCC AACTAATGTT TTTCTCTTCT ATGATATTTA TCATGTAGTT
 1441 GGATATCTTT TTTTCTTTGA AAAGTTTTTA TTTAGTTCTT TCTCTCTTTT TTATAATGTT
 1501 TTCAGTTTCT TTCCTTTATA TTGAAAATAC GATGTTCTTT GTCTTTCTTT TTTAAATCCT
 1561 CAATTATAAT GTGTACCGTT TGATCAACTT GTAAAATTGT TTGTAGTCCT GTAATCTTAA
 1621 TTGACGATTG GTTGATAGTT TACCCCAGTA TATTGTGCGG CTGAGATATT ACCCGATTCG
 1681 GAAGATTGAT TTTTTCAACA GACATAAACC CATAGGAGAT TTAGTACAGC GACATATGCT
 1741 AATTGCCTGA TAATGCTCAC TAACATTTTC TCCTTTTAAT CTGGTATATG CATACAGGTA
 1801 TGTTGATATG GCCTTGTTGA TCAAAGCTAC GAAAGTGTAG ACTATTTCCC AAACAGCCCC
 1861 CAACCACCAC CTCACACGCG CACACTGCGA AGTGAAAGCG CTCCCTTATT TTCTTCTCCG
 1921 CTGGTTCAAA ACAAAAAAGA ATCTAATCTG TAGACACACG CCCCGTAAAA CCCAATCTTC
 1981 ATCATCGTAA TTTTCAGTGA CGGACGATCG ATCAACCATA TAGTTTGTTA GTGACTGAGC
 2041 TTCAGTAGTT GACCTCTTGA AGAAATAACG TCTTGAACAA CATACTTTAT ACCTACCAAC
 2101 ATTCGCCATC AACAACAGTG TGACACTGAC ATAACTTTAC ATCCATTCAT CGACAAAAAA
 2161 ATGTCTCTAG TTCGGATTCA TGCTTATGGG TTAGCTATTT CGCCCAATGT GTCCATCTGA
 2221 CATTACTATT TTGCATTTTA ATTTAATTAG AACTTGACTA GCGCACTACC AGCATATCAT
 2281 CTCATTTCCG TAAATACCAA ATGTATTATA TATTGAAAGC TTTTGACCAG GTTATTATAA
 2341 AAGAAACTTC ATGCTCGAAA AAGATCATTT CGAAAAGTTG CCTAGTTTCA TGAAATTTTA
 2401 AAGCAGTTTA TATAAATTTT ACCTTTTGAT GCGGAATTGA CTTTTTCTTG AATAATACAT
 2461 AACTTTTCTT AAAAGAATCA AAGACAGATA AAATTTAAGA GATATTAAAT ATTAGTGAGA
 2521 AGCCGAGAAT TTTGTAACAC CAACATAACA CTGACATCTT TAACAACTTT TAATTATGAT
 2581 ACATTTCTTA CGTCATGATT GATTATTACA GCTATGCTGA CAAATGACTC TTGTTGCATG
 2641 GCTACGAACC GGGTAATACT AAGTGATTGA CTCTTGCTGA CCTTTTATTA AGAACTAAAT
 2701 GGACAATATT ATGGAGCATT TCATGTATAA ATTGGTGCGT AAAATCGTTG GATCTCTCTT
 2761 CTAAGTACAT CCTACTATAA CAATCAAGAA AAACAAGAAA ATCGGACAAA ACAATCAAGT
 2821 ATGGATTCTA GAACAGTTGG TATATTAGGA GGGGGACAAT TGGGACGTAT GATTGTTGAG
 2881 GCAGCAAACA GGCTCAACAT TAAGACGGTA ATACTAGATG CTGAAAATTC TCCTGCCAAA
 2941 CAAATAAGCA ACTCCAATGA CCACGTTAAT GGCTCCTTTT CCAATCCTCT TGATATCGAA
 3001 AAACTAGCTG AAAAATGTGA TGTGCTAACG ATTGAGATTG AGCATGTTGA TGTTCCTACA
 3061 CTAAAGAATC TTCAAGTAAA ACATCCCAAA TTAAAAATTT ACCCTTCTCC AGAAACAATC
 3121 AGATTGATAC AAGACAAATA TATTCAAAAA GAGCATTTAA TCAAAAATGG TATAGCAGTT
 3181 ACCCAAAGTG TTCCTGTGGA ACAAGCCAGT GAGACGTCCC TATTGAATGT TGGAAGAGAT
 3241 TTGGGTTTTC CATTCGTCTT GAAGTCGAGG ACTTTGGCAT ACGATGGAAG AGGTAACTTC
 3301 GTTGTAAAGA ATAAGGAAAT GATTCCGGAA GCTTTGGAAG TACTGAAGGA TCGTCCTTTG
 3361 TCGCCGAAAA ATGGGCACCA TTTACTAAAG AATTAGCAGT CATGATTGTG AGATCTGTTA
 3421 ACGGTTTAGT GTTTTCTTAC CCAATTGTAG AGACTATCCA CAAGGACAAT ATTTGTGACT
 3481 TATGTTATGC GCCTGCTAGA GTTCCGGACT CCGTTCAACT TAAGGCGAAG TTGTTGGCAG
 3541 AAAATGCAAT CAAATCTTTT CCCGGTTGTG GTATATTTGG TGTGGAAATG TTCTATTTAG
 3601 AAACAGGGGA ATTGCTTATT AACGAAATTG CCCCAAGGCC TCACAACTCT GGACATTATA
 3661 CCATTGATGC TTGCGTCACT TCTCAATTTG AAGCTCATTT GAGATCAATA TTGGATTTGC
 3721 CAATGCCAAA GAATTTCACA TCTTTCTCCA CCATTACAAC GAACGCCATT ATGCTAAATG
 3781 TTCTTGGAGA CAAACATACA AAAGATAAAG AGCTAGAAAC TTGCGAAAGA GCATTGGCGA
 3841 CTCCAGGTTC CTCAGTGTAC TTATATGGAA AAGAGTCTAG ACCTAACAGA AAAGTAGGTC
 3901 ACATAAATAT TATTGCCTCC AGTATGGCGG AATGTGAACA AAGGCTGAAC TACATTACAG
 3961 GTAGAACTGA TATTCCAATC AAAATCTCTG TCGCTCAAAA GTTGGACTTG GAAGCAATGG
 4021 TCAAACCATT GGTTGGAATC ATCATGGGAT CAGACTCTGA CTTGCCGGTA ATGTCTGCCG
 4081 CATGTGCGGT TTTAAAAGAT TTTGGCGTTC CATTTGAAGT GACAATAGTC TCTGCTCATA
 4141 GAACTCCACA TAGGATGTCA GCATATGCTA TTTCCGCAAG CAAGCGTGGA ATTAAAACAA
 4201 TTATCGCTGG AGCTGGTGGG GCTGCTCACT TGCCAGGTAT GGTGGCTGCA ATGACACCAC
 4261 TTCCTGTCAT CGGTGTGCCC GTAAAAGGTT CTTGTCTAGA TGGAGTAGAT TCTTTACATT
 4321 CAATTGTGCA AATGCCTAGA GGTGTTCCAG TAGCTACCGT CGCTATTAAT AATAGTACGA
 4381 ACGCTGCGCT GTTGGCTGTC AGACTGCTTG GCGCTTATGA TTCAAGTTAT ACAACGAAAA
 4441 TGGAACAGTT TTTATTAAAG CAAGAAGAAG AAGTTCTTGT CAAAGCACAA AAGTTAGAAA
 4501 CTGTCGGTTA CGAAGCTTAT CTAGAAAACA AGTAATATAT AAGTTTATTG ATATACTTGT
 4561 ACAGCAAATA ATTATAAAAT GATATACCTA TTTTTTAGGC TTTGTTATGA TTACATCAAA
 4621 TGTGGACTTC ATACATAGAA ATCAACGCTT ACAGGTGTCC TTTTTTAAGA ATTTCATACA
 4681 TAAGATCTAC TAGAATCAAT GTTAAACCTG TTATCATTAG AACAGCCATC TCCAGAAGGT
 4741 TCTATCCAAG TGAAAACTTT GGTCTTCAAG CCAAAGACTG CTAAAACACA AACCCCAGTC
 4801 CCAATTATTG TTGTTGCTGA AACTTCTACT TCTACTCCGG GTGGTGTTAT AGCCAAAGCT
 4861 TCGGGCACTA AAGAGCCAAG ATTAGCAAAC GATGAATTGA CCAACCAATT CTTTGGTTCT
 4921 CCTGCTAAAG AGTTTTCTAT TGCCAGCTTA TCAAACGAAC ACAAAGACGG TAAAGTCAAG
 4981 ATCATTATTG ATGCTGGGAT CAAAGATGAT GACTCGACTA ATTACGTTAT TTCCAACACT
 5041 GTTGCTAAGT TAGTTTTAAC CGGTAAGCAA TTATTAGGTT TCTTATCCAA CTACGAACCA
 5101 ACCATCGTTG ATTTTACTGC TGAAGCTGCA ACCGCTGCCC CAACTCCAGT TGTTAAGAAA
 5161 GAACCTGCTG CATCTGGTAA GCTTGATGAT GCCAAATTAA TTGGTGTTAC TGCTGACAAG
 5221 GAAAAAGATT TCTCCAACTG GTACTCCCAA ATTCTAATGA AGGGTGAAAT GTTAGACTAC
 5281 TACGATGTCT CTGGTTGTTA CATTATGAGA CCAGCTTCTT ACACAATTTG GGAAAAGATT
 5341 CAATCTTGGT TCGATTCGAA GATTAAAGAA GATGGTGTTA CTAATGCTTA TTTCCCAATG
 5401 TTTGTCTCAT CCAAGGTTTT AGAAAAGGAA AAGGACCACA TCGATGGTTT CGCTCCTGAA
 5461 GTTGCTTGGG TTACCAGAGC TGGTAAATCT GAATTAGAAG AACCAATTGC TATTAGACCA
 5521 ACTTCTGAAA CTGTTATGGG TACCCTGCAG GGGCCGGCCT TAATTAAGGC GCGCCCTTCC
 5581 TCGCTCACTG ACTCGCTGCG CTCGGTCGTT CGGCTGCGGC GAGCGGTATC AGCTCACTCA
 5641 AAGGCGGTAA TACGGTTATC CACAGAATCA GGGGATAACG CAGGAAAGAA CATGTGAGCA
 5701 AAAGGCCAGC AAAAGGCCAG GAACCGTAAA AAGGCCGCGT TGCTGGCGTT TTTCCATAGG
 5761 CTCCGCCCCC CTGACGAGCA TCACAAAAAT CGACGCTCAA GTCAGAGGTG GCGAAACCCG
 5821 ACAGGACTAT AAAGATACCA GGCGTTTCCC CCTGGAAGCT CCCTCGTGCG CTCTCCTGTT
 5881 CCGACCCTGC CGCTTACCGG ATACCTGTCC GCCTTTCTCC CTTCGGGAAG CGTGGCGCTT
 5941 TCTCATAGCT CACGCTGTAG GTATCTCAGT TCGGTGTAGG TCGTTCGCTC CAAGCTGGGC
 6001 TGTGTGCACG AACCCCCCGT TCAGCCCGAC CGCTGCGCCT TATCCGGTAA CTATCGTCTT
 6061 GAGTCCAACC CGGTAAGACA CGACTTATCG CCACTGGCAG CAGCCACTGG TAACAGGATT
 6121 AGCAGAGCGA GGTATGTAGG CGGTGCTACA GAGTTCTTGA AGTGGTGGCC TAACTACGGC
 6181 TACACTAGAA GAACAGTATT TGGTATCTGC GCTCTGCTGA AGCCAGTTAC CTTCGGAAAA
 6241 AGAGTTGGTA GCTCTTGATC CGGCAAACAA ACCACCGCTG GTAGCGGTGG TTTTTTTGTT
 6301 TGCAAGCAGC AGATTACGCG CAGAAAAAAA GGATCTCAAG AAGATCCTTT GATCTTTTCT
 6361 ACGGGGTCTG ACGCTCAGTG GAACGAAAAC TCACGTTAAG GGATTTTGGT CATGAGATTA
 6421 TCAAAAAGGA TCTTCACCTA GATCCTTTTA AATTAAAAAT GAAGTTTTAA ATCAATCTAA
 6481 AGTATATATG AGTAAACTTG GTCTGACAGT TACCAATGCT TAATCAGTGA GGCACCTATC
 6541 TCAGCGATCT GTCTATTTCG TTCATCCATA GTTGCCTGAC TCCCCGTCGT GTAGATAACT
 6601 ACGATACGGG AGGGCTTACC ATCTGGCCCC AGTGCTGCAA TGATACCGCG AGACCCACGC
 6661 TCACCGGCTC CAGATTTATC AGCAATAAAC CAGCCAGCCG GAAGGGCCGA GCGCAGAAGT
 6721 GGTCCTGCAA CTTTATCCGC CTCCATCCAG TCTATTAATT GTTGCCGGGA AGCTAGAGTA
 6781 AGTAGTTCGC CAGTTAATAG TTTGCGCAAC GTTGTTGCCA TTGCTACAGG CATCGTGGTG
 6841 TCACGCTCGT CGTTTGGTAT GGCTTCATTC AGCTCCGGTT CCCAACGATC AAGGCGAGTT
 6901 ACATGATCCC CCATGTTGTG CAAAAAAGCG GTTAGCTCCT TCGGTCCTCC GATCGTTGTC
 6961 AGAAGTAAGT TGGCCGCAGT GTTATCACTC ATGGTTATGG CAGCACTGCA TAATTCTCTT
 7021 ACTGTCATGC CATCCGTAAG ATGCTTTTCT GTGACTGGTG AGTACTCAAC CAAGTCATTC
 7081 TGAGAATAGT GTATGCGGCG ACCGAGTTGC TCTTGCCCGG CGTCAATACG GGATAATACC
 7141 GCGCCACATA GCAGAACTTT AAAAGTGCTC ATCATTGGAA AACGTTCTTC GGGGCGAAAA
 7201 CTCTCAAGGA TCTTACCGCT GTTGAGATCC AGTTCGATGT AACCCACTCG TGCACCCAAC
 7261 TGATCTTCAG CATCTTTTAC TTTCACCAGC GTTTCTGGGT GAGCAAAAAC AGGAAGGCAA
 7321 AATGCCGCAA AAAAGGGAAT AAGGGCGACA CGGAAATGTT GAATACTCAT ACTCTTCCTT
 7381 TTTCAATATT ATTGAAGCAT TTATCAGGGT TATTGTCTCA TGAGCGGATA CATATTTGAA
 7441 TGTATTTAGA AAAATAAACA AATAGGGGTT CCGCGCACAT TTCCCCGAAA AGTGCCACCT
 7501 GTATGCGGTG TGAAATACCG CACAGATGCG TAAGGAGAAA ATACCGCATC AGGAAATTGT
 7561 AAGCGTTAAT ATTTTGTTAA AATTCGCGTT AAATTTTTGT TAAATCAGCT CATTTTTTAA
 7621 CCAATAGGCC GAAATCGGCA AAATCCCTTA TAAATCAAAA GAATAGACCG AGATAGGGTT
 7681 GAGTGTTGTT CCAGTTTGGA ACAAGAGTCC ACTATTAAAG AACGTGGACT CCAACGTCAA
 7741 AGGGCGAAAA ACCGTCTATC AAGGGCGATG GCCCACTAC
//

pMETB载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

pMETB载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....