pHT304

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: --
载体名称: pHT304
质粒类型: 枯草芽孢杆菌表达载体
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: --
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: --
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氨苄和红霉素
筛选标记: --
备注: --
产品目录号: --
稳定性: 稳定
组成型: 非组成型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pET47b载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pHT304         6530 bp  DNA   circular   8-FEB-2014
SOURCE   
 ORGANISM 
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
BASE COUNT   1954 a   1323 c   1404 g   1849 t 
ORIGIN
    1 ccatcctcca aagttggaga gtgagtttta tgtcgcaaat attaatgttt ctggtgaacc 
    61 ttatcaaatt ttcgttgatt taatagaaac atagcggtaa aattagcagt aacttaatag 
   121 aacggaaatg aaaaaagcca ctctcatatg ctattggcta ccaaccttta gcgagaatga 
   181 cttaatcctg tacagccata caggacttcg acttataaga ggcgccaacc tcaaataagt 
   241 tatttgcctt gttttcgcga acaaggctta ttagatacac ctattgtacc gttactctac 
   301 gaatatttca actagtaatt actagcattg tcatatacat aataaaacgg atataaaagg 
   361 gcgttttcta tacctagaag tcttgtaaat gtacagggcg tttagatata gagaacgccc 
   421 tttttgtgtt ccgttccagt ggaggctacc actttaaaaa gatggtctag tgtagccaat 
   481 gcaggagagt acactcggat atcagttgtc gttgcattca actgtctgac gtaagcgagg 
   541 taaaggacac aagccttgca taaaacaagc ctacgggatg taaatcctaa taatgatgat 
   601 aaccaagacg ttagcggcaa aaagtgttgg gggttcaaaa taagacatga ttgtgcgact 
   661 ggagttaaac agttactcgt aagcggcgat catgacactg attcacggct attcttgtac 
   721 aaactttatt acaaggatat gcgggttata tagcgaatca cccgaaaggg aacggtgttg 
   781 ggcgtgagaa acgcaccgta cggcgcaata caatgccaat aagctatata cggacggtat 
   841 agtagttttg taagctataa ccgtttgtcg tcaatgcaac caatctcaat tcgagacctc 
   901 ggcatctaag ccagtacgaa tgagtgggcg ttttaacctc gtaaattttc aacaggggtt 
   961 actatgccca aaactacatt cagatttcct aacaaactcg ccagtatgaa aaccttaaga 
   1021 ccttaaagtc aagggatttg aaggatttta acctcgatta gcaaaaaatg tagagtactg 
   1081 aagcaactac cattaactaa gatagtgggg gattgaggaa gaatccagag ctgtttaaat 
   1141 caagtgaaag acaagatgaa attaaaagaa tagtgaaaga taggggagtg gttctctatg 
   1201 agaaaggaaa tggctagaga acaaaggcag cggtttattg atctattgtt agactttatg 
   1261 gtaaagaatc ctcatttatt tgttaatggt acagaggatg aaagtaataa tgttgttaca 
   1321 aaatgtaata gtgatattaa agaggttgcg gagtcatatt taactctttt atagtgagag 
   1381 ggttaaaact aattaatatg tattaaggcc caatgttgga attattgtat ttcactaggc 
   1441 aacctactta ctaaaagtaa gattatccat tagtggatgt tataatattg ggttttttaa 
   1501 cacaataatc atcgcctttc ggtgtcgttt gatagaaaag taaccattag cgatgaaaaa 
   1561 gtcaatataa aaagccatcc gtaaaaaacg gatggcttac cgtacatagg atcgttggta 
   1621 gggcggcgta tcctacatct ctggtaactg acctagccaa tcaaatgctt gagaacggcg 
   1681 gttagataag cgcgtgggga acctttccca cctcaaagat cctatatcat tattatgtta 
   1741 ctttctacag gtagtatacc atgttcttat attttagtaa actccccgtt agcttaacag 
   1801 gtctttgtaa gcaattaaac gtccactatt caatcgtctt tggattttcg caggaccgtt 
   1861 ttttagatcg aacatagttg ataagaacaa ataaccgctt gggtccaact ttatagcaat 
   1921 tagtatatgg tcatttaaaa tctttaccaa ttcaacgcta ttaggttctt taggattttg 
   1981 cccgacatag tcggggtgtt caacgatatc ttttatgtgc gatgaatatt tttcataaat 
   2041 accaggatgt tgtttcttta cgtgctttat aaatccggga aacattttta catcgttaga 
   2101 agtgcaagtc aagttatatg tatctataat gatttgtgga agttttgcca caacagttgg 
   2161 tttatttaca atcttttttt tattagccgt caaatttctc cctcatctcg tctctttata 
   2221 tctttatttt atcataaagg agtatttgaa ccgtcgcgcg ggacaggttt atgataggga 
   2281 tattttattg aataattgat ggtataaggg actttcatgc ttggaaagtg gggattatga 
   2341 attagatgct tgtccacaat atgttccaat gtaattaaaa tttatgttcc caccttgacc 
   2401 aaacatcacg tccatactta aatcgtccct cctttaatag gtaaaatatt aatttacctt 
   2461 aataaaaaaa taatggataa tagtattcgt ctgaatttat ataatcaggg ggaactattg 
   2521 atgctgggga tactatttac agcggcgcca tctactgatg tcgtaaagga tttgcaagat 
   2581 aaagttatat cattgcagga tcatgaggta gcgtttttga acaccacgat atctaatatg 
   2641 ttgatcccct tagaagcaaa cttaagagtg tgttgatagt gcagtatctt aaaattttgt 
   2701 gtataatagg aattgaagtt aaattagatg ctaaaaattt gtaattaaga aggagggatt 
   2761 cgtcatgttg gtattccaaa tgcgtaatgt agataaaaca tctactgttt tgaaacagac 
   2821 taaaaacagt gattacgcag ataaataaat acgttagatt aattcctacc agtgactaat 
   2881 cttatgactt tttaaacaga taactaaaat tacaaacaaa tcgtttaact tctgtattta 
   2941 tttacagatg taatcacttc aggagtaatt acatgaacaa aaatataaaa tattctcaaa 
   3001 actttttaac gagtgaaaaa gtactcaacc aaataataaa acaattgaat ttaaaagaaa 
   3061 ccgataccgt ttacgaaatt ggaacaggta aagggcattt aacgacgaaa ctggctaaaa 
   3121 taagtaaaca ggtaacgtct attgaattag acagtcatct attcaactta tcgacagaaa 
   3181 aattaaaact gaacattcgt gtcactttaa ttcaccaaga tattctacag tttcaattcc 
   3241 ctaacaaaca gaggtataaa attgttggga gtattcctta ccatttaagc acacaaatta 
   3301 ttaaaaaagt ggtttttgaa agccatgcgt ctgacatcta tctgattgtt gaagaaggat 
   3361 tctacaagcg taccttggat attcaccgaa cactagggtt gctcttgcac actcaagtct 
   3421 cgattcagca attgcttaag ctgccagcgg aatgctttca tcctaaacca aaagtaaaca 
   3481 gtgtcttaat aaaacttacc cgccatacca cagatgttcc agataaatat tggaagctat 
   3541 atacgtactt tgtttcaaaa tgggtcaatc gagaatatcg tcaactgttt actaaaaatc 
   3601 agtttcatca agcaatgaaa cacgccaaag taaacaattt aagtaccatt acttatgagc 
   3661 aagtattgtc tatttttaat agttatctat tatttaacgg gaggaaataa ttctatgagt 
   3721 cgctttttta aatttggaaa gttacacgtt actaaaggga atggagataa attattagat 
   3781 atactactga cagcttccaa gaaggtaaag aggtccctag cgcctacggg gaatttgtat 
   3841 cgggattgaa aaaggaagag tatgagtatt caacatttcc gtgtcgccct tattcccttt 
   3901 tttgcggcat tttgccttcc tgtttttgct cacccagaaa cgctggtgaa agtaaaagat 
   3961 gctgaagatc agttgggtgc acgagtgggt tacatcgaac tggatctcaa cagcggtaag 
   4021 atccttgaga gttttcgccc cgaagaacgt tttccaatga tgagcacttt taaagttctg 
   4081 ctatgtggcg cggtattatc ccgtattgac gccgggcaag agcaactcgg tcgccgcata 
   4141 cactattctc agaatgactt ggttgagtac tcaccagtca cagaaaagca tcttacggat 
   4201 ggcatgacag taagagaatt atgcagtgct gccataacca tgagtgataa cactgcggcc 
   4261 aacttacttc tgacaacgat cggaggaccg aaggagctaa ccgctttttt gcacaacatg 
   4321 ggggatcatg taactcgcct tgatcgttgg gaaccggagc tgaatgaagc cataccaaac 
   4381 gacgagcgtg acaccacgat gcctgtagca atggcaacaa cgttgcgcaa actattaact 
   4441 ggcgaactac ttactctagc ttcccggcaa caattaatag actggatgga ggcggataaa 
   4501 gttgcaggac cacttctgcg ctcggccctt ccggctggct ggtttattgc tgataaatct 
   4561 ggagccggtg agcgtgggtc tcgcggtatc attgcagcac tggggccaga tggtaagccc 
   4621 tcccgtatcg tagttatcta cacgacgggg agtcaggcaa ctatggatga acgaaataga 
   4681 cagatcgctg agataggtgc ctcactgatt aagcattggt aactgtcaga ccaagtttac 
   4741 tcatatatac tttagattga tttaaaactt catttttaat ttaaaaggat ctaggtgaag 
   4801 atcctttttg ataatctcat gaccaaaatc ccttaacgtg agttttcgtt ccactgagcg 
   4861 tcagaccccg tagaaaagat caaaggatct tcttgagatc ctttttttct gcgcgtaatc 
   4921 tgctgcttgc aaacaaaaaa accaccgcta ccagcggtgg tttgtttgcc ggatcaagag 
   4981 ctaccaactc tttttccgaa ggtaactggc ttcagcagag cgcagatacc aaatactgtc 
   5041 cttctagtgt agccgtagtt aggccaccac ttcaagaact ctgtagcacc gcctacatac 
   5101 ctcgctctgc taatcctgtt accagtggct gctgccagtg gcgataagtc gtgtcttacc 
   5161 gggttggact caagacgata gttaccggat aaggcgcagc ggtcgggctg aacggggggt 
   5221 tcgtgcacac agcccagctt ggagcgaacg acctacaccg aactgagata cctacagcgt 
   5281 gagctatgag aaagcgccac gcttcccgaa gggagaaagg cggacaggta tccggtaagc 
   5341 ggcagggtcg gaacaggaga gcgcacgagg gagcttccag ggggaaacgc ctggtatctt 
   5401 tatagtcctg tcgggtttcg ccacctctga cttgagcgtc gatttttgtg atgctcgtca 
   5461 ggggggcgga gcctatggaa aaacgccagc aacgcggcct ttttacggtt cctggccttt 
   5521 tgctggcctt ttgctcacat gttctttcct gcgttatccc ctgattctgt ggataaccgt 
   5581 attaccgcct ttgagtgagc tgataccgct cgccgcagcc gaacgaccga gcgcagcgag 
   5641 tcagtgagcg aggaagcgga agagcgccca atacgcaaac cgcctctccc cgcgcgttgg 
   5701 ccgattcatt aatgcagctg gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg cagtgagcgc 
   5761 aacgcaatta atgtgagtta gctcactcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt 
   5821 ccggctcgta tgttgtgtgg aattgtgagc ggataacaat ttcacacagg aaacagctat 
   5881 gaccatgatt acgccaagct tgcatgcctg caggtcgact ctagaggatc cccgggtacc 
   5941 gagctcgaat tcactggccg tcgttttaca acgtcgtgac tgggaaaacc ctggcgttac 
   6001 ccaacttaat cgccttgcag cacatccccc tttcgccagc tggcgtaata gcgaagaggc 
   6061 ccgcaccgat cgcccttccc aacagttgcg cagcctgaat ggcgaatggc gcctgatgcg 
   6121 gtattttctc cttacgcatc tgtgcggtat ttcacaccgc atatggtgca ctctcagtac 
   6181 aatctgctct gatgccgcat agttaagcca gccccgacac ccgccaacac ccgctgacgc 
   6241 gccctgacgg gcttgtctgc tcccggcatc cgcttacaga caagctgtga ccgtctccgg 
   6301 gagctgcatg tgtcagaggt tttcaccgtc atcaccgaaa cgcgcgagac gaaagggcct 
   6361 cgtgatacgc ctatttttat aggttaatgt catgataata atggtttctt agacgtcagg 
   6421 tggcactttt cggggaaatg tgcgcggaac ccctatttgt ttatttttct aaatacattc 
   6481 aaatatgtat ccgctcatga gacaataacc ctgataaatg cttcaataat 
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....