pNZ8048

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司:  
载体名称: pNZ8048
质粒类型: 乳酸菌表达载体
高拷贝/低拷贝: --
启动子: --
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 3349
5' 测序引物及序列: --
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氯霉素
筛选标记: --
备注: --
产品目录号: --
稳定性: 稳定
组成型: 诱导型
病毒/非病毒: 非病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pNZ8048载体图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    pNZ8048         3349 bp  DNA   circular   11-JAN-2014
SOURCE   
 ORGANISM 
COMMENT   This file is created by Vector NTI
      http://www.biofeng.com/
COMMENT   VNTAUTHORNAME|biofeng.com|
FEATURES       Location/Qualifiers
   misc_feature  788..997
           /vntifkey="21"
           /label=RepC
   misc_feature  1266..1964
           /vntifkey="21"
           /label=RepA
   misc_feature  6..189
           /vntifkey="21"
           /label=Nis\A\Promoter\(PnisA)
   terminator   394..446
           /vntifkey="43"
           /label=Terminator
BASE COUNT   775 a    286 c    430 g    646 t   1212 others
ORIGIN
    1 agatctagtc ttataactat actgacaata gaaacattaa caaatctaaa acagtcttaa 
    61 ttctatcttg agaaagtatt ggtaataata ttattgtcga taacgcgagc ataataaacg 
   121 gctctgatta aattctgaag tttgttagat acaatgattt cgttcgaagg aactacaaaa 
   181 taaattataa ggaggcactc accatgggta ctgcaggcat gcggtaccac tagttctaga 
   241 gagctcaagc tttctttgaa ccaaaattag aaaaccaagg cttgaaacgt tcaattgaaa 
   301 tggcaattaa acaaattaca gcacgtgttg ctttgattga tagccaaaaa gcagcagttg 
   361 ataaagcaat tactgatatt gctgaaaaat tgtaatttat aaataaaaat caccttttag 
   421 aggtggtttt tttatttata aattattcgt ttgatttcgc tttcgataga acaatcaaat 
   481 cgtttctgag acgttttagc gtttatttcg tttagttatc ggcataatcg ttaaaacagg 
   541 cgttatcgta gcgtaaaagc ccttgagcgt agcgtggctt tgcagcgaag atgttgtctg 
   601 ttagattatg aaagccgatg actgaatgaa ataataagcg cagcgtcctt ctatttcggt 
   661 tggaggaggc tcaagggagt ttgagggaat gaaattccct catgggtttg attttaaaaa 
   721 ttgcttgcaa ttttgccgag cggtagcgct ggaaaatttt tgaaaaaaat ttggaatttg 
   781 gaaaaaaatg gggggaaagg aagcgaattt tgcttccgta ctacgacccc ccattaagtg 
   841 ccgagtgcca atttttgtgc caaaaacgct ctatcccaac tggctcaagg gtttgagggg 
   901 tttttcaatc gccaacgaat cgccaacgtt ttcgccaacg ttttttataa atctatattt 
   961 aagtagcttt atttttgttt ttatgattac aaagtgatac actaatttta taaaattatt 
   1021 tgattggagt tttttaaatg gtgatttcag aatcgaaaaa aagagttatg atttctctga 
   1081 caaaagagca agataaaaaa ttaacagata tggcgaaaca aaaagatttt tcaaaatctg 
   1141 cggttgcggc gttagctata gaagaatatg caagaaagga atcagaacaa aaaaaataag 
   1201 cgaaagctcg cgtttttaga aggatacgag ttttcgctac ttgtttttga taaggtaatt 
   1261 atatcatggc tattaaaaat actaaagcta gaaattttgg atttttatta tatcctgact 
   1321 caattcctaa tgattggaaa gaaaaattag agagtttggg cgtatctatg gctgtcagtc 
   1381 ctttacacga tatggacgaa aaaaaagata aagatacatg gaatagtagt gatgttatac 
   1441 gaaatggaaa gcactataaa aaaccacact atcacgttat atatattgca cgaaatcctg 
   1501 taacaataga aagcgttagg aacaagatta agcgaaaatt ggggaatagt tcagttgctc 
   1561 atgttgagat acttgattat atcaaaggtt catatgaata tttgactcat gaatcaaagg 
   1621 acgctattgc taagaataaa catatatacg acaaaaaaga tattttgaac attaatgatt 
   1681 ttgatattga ccgctatata acacttgatg aaagccaaaa aagagaattg aagaatttac 
   1741 ttttagatat agtggatgac tataatttgg taaatacaaa agatttaatg gcttttattc 
   1801 gccttagggg agcggagttt ggaattttaa atacgaatga tgtaaaagat attgtttcaa 
   1861 caaactctag cgcctttaga ttatggtttg agggcaatta tcagtgtgga tatagagcaa 
   1921 gttatgcaaa ggttcttgat gctgaaacgg gggaaataaa atgacaaaca aagaaaaaga 
   1981 gttatttgct gaaaatgagg aattaaaaaa agaaattaag gacttaaaag agcgtattga 
   2041 aagatacaga gaaatggaag ttgaattaag tacaacaata gatttattga gaggagggat 
   2101 tattgaataa ataaaagccc ccctgacgaa agtcgacnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2161 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2221 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2281 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2341 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2401 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2461 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2521 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2581 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2641 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2701 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2761 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2821 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2881 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   2941 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3001 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3061 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3121 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3181 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3241 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn 
   3301 nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnn 
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....