pCMV-DEST

价格:4000元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: Life Technologies
载体名称: BacMam pCMV-DEST, pCMVDEST
质粒类型: 哺乳细胞表达载体;杆状病毒包装
高拷贝/低拷贝: --
启动子: CMV
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 9762 bp
5' 测序引物及序列: CMV-F   CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG
3' 测序引物及序列:  
载体标签: --
载体抗性: Ampicillin氨苄青霉素
筛选标记: 氯霉素;Gentamicin庆大霉素
备注: 克隆宿主E.coli  Mach1T1;BH10Bac
产品目录号: #A24223,A24227
稳定性: --
组成型: --
病毒/非病毒: 杆状病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

BacMam pCMV-DEST载体图谱
BacMam pCMV-DEST载体特征

载体简介

其他相关载体
入门载体(entry vector) 
pENTR/D-TOPO
PENTR/SD/D-TOPO
pENTR 1A
pENTR 2B
pENTR 3C
pENTR 4
pENTR 11

克隆菌株E.coli   Mach1T1
                BH10Bac

昆虫细胞(insect cells)  sf9


使用BacMam pCMV-DEST载体进行哺乳细胞蛋白表达流程如下:
BacMam pCMV-DEST 蛋白表达实验流程

载体序列

AATTGTTGTTGTTAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAATAGCATCACAAATTTC
ACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTAAGACT
AGTGAGCTCGTCGACGTAGGCCTTTGAATTCCGCGCGCTTCGGACCGGGATCCCTCGAGGAATTCCGTTT
TTTTTTTTTTTTTTCATAAAAATTAAAAACTCAAATATAATTGAGGCCTCTTTGAGCATGGTATCACAAG
TTGATTTGGTCCAAACATGAAGAATCTGTTGTGCAGGATTTGAGTTACTTTCCAAGTCGGTTCATCTCTA
TGTCTGTATAAATCTGTCTTTTCTTGGTGTGCTTTAATTTAATGCAAAGATGGATACCAACTCGGAGAAC
CAAGAATAGTCCAATGATTAACCCTATGATAAAGAAAAAAGAGGCAATAGAGCTTTTCCAACTACTGAAC
CAACCTTCTACAAGCTCGATTGGATTTTTGGATAGCCCAGTATCACCAAAAAATAAACTCTCATCATCAG
GAAGTTGCGAAGCAGCGTCTTGAATGTGAGGATGTTCGAACACCTGAGCCTTTGAGCTAAGATGAAGATC
GGAGTCCAACATACCATGTCCAATCATGTATAAAGGAAACTTATATCCTGAACTGGTCCTCAGAACTCCA
TTGGGTCCAATTTCCACGTCTTCATATGGTGCCCAGTCATCCCACAGTTCCCTTTCTGTGGTAGTTCCAC
TGATCATTCCGACCATTCTTGAGAGGATTGGAGCAGCAATATCGACTCTGATGTATCTGGTCTCAAAGTA
TTTTAGGGTACCATTGATTATGGTGAAAGCAGGACCGGTTCCTGGGTTTTTAGGAGCAAGATAGCTGAGA
TCCACTGGAGAGATTGGAAGACCCGCTCTGATTTTGCTCCAGGTTTCTTGGCAGAGGGAATAATCCAAGA
TCCTCTCAACGTCCTGAATTAGACTTACATCCACTGAGGTCTGAGATGGAGCAGAGATACTTGACCCTTC
TGGGCATTCAGGGAATCTGGCTGCAGCAAAGAGATCCTTATCAGCCATCTCGAACCAGACACCTGATGGG
AGTCTGACTCCCCAATGCTTGCAGTATTGCATTTTGCAGGCCTTGCCTCCAGTTTCATAAGCAAAGTAGT
TACTTCTGAACCCTGTGCCCTCCTTTCCCAGGGATGATAGCTCTCCGTCCTCTGAGAAGAAGGTGATGTC
CATGGAAATGAGGTTAGAATCACATAGCCCTTTGACCTTATAGTCAGAATGCCAGGTTGTAGAGTTATGG
ACAGTGGGGCATATGTAATTGCTGCATTTTCCGTTGATGAACTGTGAATCAACCCATTCTCCTGTGTATT
CATCAACCAGCACATGGTGAGGAGTCACCTGGACAATCACTGCTTCGGCATCCGTCACAGTTGCATATCC
ACAACTTTGAGGAGGGAAGCCTGGATTCAGCCAAGTTCCTTGTTTCGTTTGTTCAATGCTTTCCTTGCAT
TGTTCTACAGATGGAGTGAAGGATCGGATGGAATGTGTTATATACTTCGGTCCATACCAGCGGAAATCAC
AAGTAGTGACCCATTTGGAAGCATGACACATCCAACCGTCTGCTTGAATAGCCTTGTGACTCTTGGGCAT
TTTGACTTGTAAGGCTGTGCCTATTAAGTCATTATGCCAATTTAAATCTGAGCTTGACGGGCAATAATGG
TAATTAGAAGGAACATTTTTCCAGTTTCCTTTTTGGTTGTGTGGAAAAACTATGGTGAACTTGCAATTCA
CCCCAATGAATAAAAAGGCTAAGTACAAAAGGCACTTCATAGTGTCAGAATTCCTCGAGGGATCCGCGCC
CGATGGTGGGACGGTATGAATAATCCGGAATATTTATAGGTTTTTTTATTACAAAACTGTTACGAAAACA
GTAAAATACTTATTTATTTGCGAGATGGTTATCATTTTAATTATCTCCATGATCTATTAATATTCCGGAG
TATACGTAGCCAACCACTAGAACTATAGCTAGAGTCCTGGGCGAACAAACGATGCTCGCCTTCCAGAAAA
CCGAGGATGCGAACCACTTCATCCGGGGTCAGCACCACCGGCAAGCGCCGCGACGGCCGAGGTCTTCCGA
TCTCCTGAAGCCAGGGCAGATCCGTGCACAGCACCTTGCCGTAGAAGAACAGCAAGGCCGCCAATGCCTG
ACGATGCGTGGAGACCGAAACCTTGCGCTCGTTCGCCAGCCAGGACAGAAATGCCTCGACTTCGCTGCTG
CCCAAGGTTGCCGGGTGACGCACACCGTGGAAACGGATGAAGGCACGAACCCAGTTGACATAAGCCTGTT
CGGTTCGTAAACTGTAATGCAAGTAGCGTATGCGCTCACGCAACTGGTCCAGAACCTTGACCGAACGCAG
CGGTGGTAACGGCGCAGTGGCGGTTTTCATGGCTTGTTATGACTGTTTTTTTGTACAGTCTATGCCTCGG
GCATCCAAGCAGCAAGCGCGTTACGCCGTGGGTCGATGTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGC
AGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCAGTCGCCCTAAAACAAAGTTAGGTGGCTCAAGTATGGGCATCA
TTCGCACATGTAGGCTCGGCCCTGACCAAGTCAAATCCATGCGGGCTGCTCTTGATCTTTTCGGTCGTGA
GTTCGGAGACGTAGCCACCTACTCCCAACATCAGCCGGACTCCGATTACCTCGGGAACTTGCTCCGTAGT
AAGACATTCATCGCGCTTGCTGCCTTCGACCAAGAAGCGGTTGTTGGCGCTCTCGCGGCTTACGTTCTGC
CCAGGTTTGAGCAGCCGCGTAGTGAGATCTATATCTATGATCTCGCAGTCTCCGGCGAGCACCGGAGGCA
GGGCATTGCCACCGCGCTCATCAATCTCCTCAAGCATGAGGCCAACGCGCTTGGTGCTTATGTGATCTAC
GTGCAAGCAGATTACGGTGACGATCCCGCAGTGGCTCTCTATACAAAGTTGGGCATACGGGAAGAAGTGA
TGCACTTTGATATCGACCCAAGTACCGCCACCTAACAATTCGTTCAAGCCGAGATCGGCTTCCCGGCCGC
GGAGTTGTTCGGTAAATTGTCACAACGCCGCGAATATAGTCTTTACCATGCCCTTGGCCACGCCCCTCTT
TAATACGACGGGCAATTTGCACTTCAGAAAATGAAGAGTTTGCTTTAGCCATAACAAAAGTCCAGTATGC
TTTTTCACAGCATAACTGGACTGATTTCAGTTTACAACTATTCTGTCTAGTTTAAGACTTTATTGTCATA
GTTTAGATCTATTTTGTTCAGTTTAAGACTTTATTGTCCGCCCACACCCGCTTACGCAGGGCATCCATTT
ATTACTCAACCGTAACCGATTTTGCCAGGTTACGCGGCTGGTCTGCGGTGTGAAATACCGCACAGATGCG
TAAGGAGAAAATACCGCATCAGGCGCTCTTCCGCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCG
GCTGCGGCGAGCGGTATCAGCTCACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCA
GGAAAGAACATGTGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTT
TCCATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGAAACCCGAC
AGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCTCCTGTTCCGACCCTGCCG
CTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTGGCGCTTTCTCAATGCTCACGCTGTAGGT
ATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAGCTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCG
CTGCGCCTTATCCGGTAACTATCGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCA
GCCACTGGTAACAGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTA
ACTACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTCGGAAAAAG
AGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTTTTTGTTTGCAAGCAGCAG
ATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATCTTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGA
ACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATGAGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAA
TTAAAAATGAAGTTTTAAATCAATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTA
ATCAGTGAGGCACCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGT
AGATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGACCCACGCTC
ACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGCAGAAGTGGTCCTGCAACT
TTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCTAGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTT
TGCGCAACGTTGTTGCCATTGCTACAGGCATCGTGGTGTCACGCTCGTCGTTTGGTATGGCTTCATTCAG
CTCCGGTTCCCAACGATCAAGGCGAGTTACATGATCCCCCATGTTGTGCAAAAAAGCGGTTAGCTCCTTC
GGTCCTCCGATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGGCCGCAGTGTTATCACTCATGGTTATGGCAGCACTGCATA
ATTCTCTTACTGTCATGCCATCCGTAAGATGCTTTTCTGTGACTGGTGAGTACTCAACCAAGTCATTCTG
AGAATAGTGTATGCGGCGACCGAGTTGCTCTTGCCCGGCGTCAATACGGGATAATACCGCGCCACATAGC
AGAACTTTAAAAGTGCTCATCATTGGAAAACGTTCTTCGGGGCGAAAACTCTCAAGGATCTTACCGCTGT
TGAGATCCAGTTCGATGTAACCCACTCGTGCACCCAACTGATCTTCAGCATCTTTTACTTTCACCAGCGT
TTCTGGGTGAGCAAAAACAGGAAGGCAAAATGCCGCAAAAAAGGGAATAAGGGCGACACGGAAATGTTGA
ATACTCATACTCTTCCTTTTTCAATATTATTGAAGCATTTATCAGGGTTATTGTCTCATGAGCGGATACA
TATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGGGTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGA
AATTGTAAACGTTAATATTTTGTTAAAATTCGCGTTAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAA
TAGGCCGAAATCGGCAAAATCCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAG
TTTGGAACAAGAGTCCACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGG
CGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCTAATCAAGTTTTTTGGGGTCGAGGTGCCGTAAAGCACTAAAT
CGGAACCCTAAAGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGCCGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAG
GGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGTAACCACCAC
ACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGCTACAGGGCGCGTCCCATTCGCCATTCAGGCTGCAAATAAGCGTTGAT
ATTCAGTCAATTACAAACATTAATAACGAAGAGATGACAGAAAAATTTTCATTCTGTGACAGAGAAAAAG
TAGCCGAAGATGACGGTTTGTCACATGGAGTTGGCAGGATGTTTGATTAAAAACATAACAGGAAGAAAAA
TGCCCCGCTGTGGGCGGACAAAATAGTTGGGAACTGGGAGGGGTGGAAATGGAGTTTTTAAGGATTATTT
AGGGAAGAGTGACAAAATAGATGGGAACTGGGTGTAGCGTCGTAAGCTAATACGAAAATTAAAAATGACA
AAATAGTTTGGAACTAGATTTCACTTATCTGGTTCGGATCTCCTAGCCTTAATTAAGGCATGTTCTTTCC
TGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCATGCATTAGTTATTAATAGTAATCAATTAC
GGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGC
TGACCGCCCAACGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGA
CTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCA
TATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATG
ACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGT
TTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGA
CGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCA
TTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTCGTTTAGTGAACCGTC
AGATCGCCTGGAGACGCCATCCACGCTGTTTTGACCTCCATAGAAGACACCGGGACCGATCCAGCCTCCG
CGGCCGGGAACGGTGCATTGGAACGCGGATTCCCCGTGCCAAGAGTGACGTAAGTACCGCCTATAGACTC
TATAGGCACACCCCTTTGGCTCTTATGCATGAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACAGACTGTTCCTT
TCCTGGGTCTTTTCTGCAGGCACCGTCGTCGACTTAACAGATCTCGAGCTCAAGCTTCGAATTCTGCAGT
CGACGGTACCGCGGGCCCATCACAAGTTTGTACAAAAAAGCTGAACGAGAAACGTAAAATGATATAAATA
TCAATATATTAAATTAGATTTTGCATAAAAAACAGACTACATAATACTGTAAAACACAACATATCCAGTC
ACTATGGCGGCCGCATTAGGCACCCCAGGCTTTACACTTTATGCTTCCGGCTCGTATAATGTGTGGATTT
TGAGTTAGGATCCGGCGAGATTTTCAGGAGCTAAGGAAGCTAAAATGGAGAAAAAAATCACTGGATATAC
CACCGTTGATATATCCCAATGGCATCGTAAAGAACATTTTGAGGCATTTCAGTCAGTTGCTCAATGTACC
TATAACCAGACCGTTCAGCTGGATATTACGGCCTTTTTAAAGACCGTAAAGAAAAATAAGCACAAGTTTT
ATCCGGCCTTTATTCACATTCTTGCCCGCCTGATGAATGCTCATCCGGAATTCCGTATGGCAATGAAAGA
CGGTGAGCTGGTGATATGGGATAGTGTTCACCCTTGTTACACCGTTTTCCATGAGCAAACTGAAACGTTT
TCATCGCTCTGGAGTGAATACCACGACGATTTCCGGCAGTTTCTACACATATATTCGCAAGATGTGGCGT
GTTACGGTGAAAACCTGGCCTATTTCCCTAAAGGGTTTATTGAGAATATGTTTTTCGTCTCAGCCAATCC
CTGGGTGAGTTTCACCAGTTTTGATTTAAACGTGGCCAATATGGACAACTTCTTCGCCCCCGTTTTCACC
ATGGGCAAATATTATACGCAAGGCGACAAGGTGCTGATGCCGCTGGCGATTCAGGTTCATCATGCCGTCT
GTGATGGCTTCCATGTCGGCAGAATGCTTAATGAATTACAACAGTACTGCGATGAGTGGCAGGGCGGGGC
GTAAACGCGTGGATCCGGCTTACTAAAAGCCAGATAACAGTATGCGTATTTGCGCGCTGATTTTTGCGGT
ATAAGAATATATACTGATATGTATACCCGAAGTATGTCAAAAAGAGGTGTGCTATGAAGCAGCGTATTAC
AGTGACAGTTGACAGCGACAGCTATCAGTTGCTCAAGGCATATATGATGTCAATATCTCCGGTCTGGTAA
GCACAACCATGCAGAATGAAGCCCGTCGTCTGCGTGCCGAACGCTGGAAAGCGGAAAATCAGGAAGGGAT
GGCTGAGGTCGCCCGGTTTATTGAAATGAACGGCTCTTTTGCTGACGAGAACAGGGACTGGTGAAATGCA
GTTTAAGGTTTACACCTATAAAAGAGAGAGCCGTTATCGTCTGTTTGTGGATGTACAGAGTGATATTATT
GACACGCCCGGGCGACGGATGGTGATCCCCCTGGCCAGTGCACGTCTGCTGTCAGATAAAGTCTCCCGTG
AACTTTACCCGGTGGTGCATATCGGGGATGAAAGCTGGCGCATGATGACCACCGATATGGCCAGTGTGCC
GGTCTCCGTTATCGGGGAAGAAGTGGCTGATCTCAGCCACCGCGAAAATGACATCAAAAACGCCATTAAC
CTGATGTTCTGGGGAATATAAATGTCAGGCTCCCTTATACACAGCCAGTCTGCAGGTCGACCATAGTGAC
TGGATATGTTGTGTTTTACAGTATTATGTAGTCTGTTTTTTATGCAAAATCTAATTTAATATATTGATAT
TTATATCATTTTACGTTTCTCGTTCAGCTTTCTTGTACAAAGTGGTGATGGGATCCACCGGGTACAAGTA
AAGCGGCCGCGACTCTAGATCATAATCAGCCATACCACATTTGTAGAGGTTTTACTTGCTTTAAAAAACC
TCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAACATAAAATGAATGCAATTGTTTCCCGTTATTTGCACTCTGTTCC
TGTTAATCAACCTCTGGATTACAAAATTTGTGAAAGATTGACTGGTATTCTTAACTATGTTGCTCCTTTT
ACGCTATGTGGATACGCTGCTTTAATGCCTTTGTATCATGCTATTGCTTCCCGTATGGCTTTCATTTTCT
CCTCCTTGTATAAATCCTGGTTGCTGTCTCTTTATGAGGAGTTGTGGCCCGTTGTCAGGCAACGTGGCGT
GGTGTGCACTGTGTTTGCTGACGCAACCCCCACTGGTTGGGGCATTGCCACCACCTGTCAGCTCCTTTCC
GGGACTTTCGCTTTCCCCCTCCCTATTGCCACGGCGGAACTCATCGCCGCCTGCCTTGCCCGCTGCTGGA
CAGGGGCTCGGCTGTTGGGCACTGACAATTCCGTGGTGTTGTCGGGGAAGCTGACGTCCTTTCCATGGCT
GCTCGCCTGTGTTGCCACCTGGATTCTGCGCGGGACGTCCTTCTGCTACGTCCCTTCGGCCCTCAATCCA
GCGGACCTTCCTTCCCGCGGCCTGCTGCCGGCTCTGCGGCCTCTTCCGCGTCTTCGCCTTCGCCCTCAGA
CGAGTCGGATCTCCCTTTGGGCCGCCTCCCCGCCTGTTTCGCCTCGGCGTCCGGTCCGTGTTGCTTGGTC
TTCACCTGTGCAGACTTGCGAACCATGGATTC

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....