pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro

价格:1500元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

出品公司: SBI
载体名称: pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro
质粒类型: 慢病毒系统载体;RNAi
高拷贝/低拷贝: 高拷贝
启动子: CMV
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 7384bp
5' 测序引物及序列: CMV-F: CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG
3' 测序引物及序列: --
载体标签: --
载体抗性: 氨苄青霉素(Ampicillian)
筛选标记: 嘌呤霉素Puromycin)
备注: 使用克隆菌株Stbl3,在30度条件下进行质粒扩增。包装质粒为pPACKH1
产品目录号: CD500B-1
稳定性: 稳表达
组成型: 组成型
病毒/非病毒: 慢病毒

载体质粒图谱和多克隆位点信息

pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro载体图谱pCDH-CMV-MCS-EF1-puro多克隆位点

载体简介

载体序列

LOCUS    pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro	7384 bp 	DNA	SYN
DEFINITION pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro
ACCESSION  
KEYWORDS  
SOURCE   
 ORGANISM other sequences; artificial sequences; vectors.
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..7384
           /organism="pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro"
           /mol_type="other DNA"
   misc_feature  234..414
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  234..414
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   misc_feature  522..566
           /label="HIV-1_psi_pack"
   CDS       954..1454
           /label="ORF frame 3"
   misc_feature  1076..1309
           /label="RRE"
   CDS       1415..2056
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  1808..1823
           /label="cPPT"
   misc_feature  2164..2184
           /label="CMV_fwd_primer"
   promoter    2165..2234
           /label="CMV_promoter"
   misc_feature  2208..2227
           /label="pCEP_fwd_primer"
   misc_feature  2210..2234
           /label="LNCX_primer"
   gene      2873..3472
           /label="puro (variant)"
           /gene="puro (variant)"
   CDS       2873..3472
           /label="ORF frame 2"
   misc_feature  3481..4056
           /label="WPRE"
   CDS       3569..4114
           /label="ORF frame 2"
   CDS       3582..4172
           /label="ORF frame 3"
   misc_feature  4124..4139
           /label="cPPT"
   misc_feature  4124..4145
           /label="U3PPT"
   misc_feature  4141..4193
           /label="delta_U3"
   misc_feature  4194..4374
           /label="HIV-1_5_LTR"
   misc_feature  4194..4374
           /label="truncHIV-1_3_LTR"
   terminator   4449..4568
           /label="SV40_PA_terminator"
   misc_feature  4537..4556
           /label="EBV_rev_primer"
   rep_origin   4586..4663
           /label="SV40_origin"
   misc_feature  4648..4667
           /label="SV40pro_F_primer"
   promoter    complement(4755..4773)
           /label="M13_reverse_primer"
   misc_feature  complement(4772..4794)
           /label="M13_pUC_rev_primer"
   promoter    complement(4808..4837)
           /label="lac_promoter"
   gene      complement(5920..6780)
           /label="Ampicillin"
           /gene="Ampicillin"
   CDS       complement(5920..6780)
           /label="ORF frame 2"
   promoter    complement(6822..6850)
           /label="AmpR_promoter"
   misc_feature  complement(7009..7031)
           /label="pGEX_3_primer"
   misc_feature  complement(7230..7373)
           /label="lacZ_a"
   misc_feature  7344..7366
           /label="M13_pUC_fwd_primer"
   promoter    7359..7375
           /label="M13_forward20_primer"
ORIGIN
  1 ACGCGTGTAG TCTTATGCAA TACTCTTGTA GTCTTGCAAC ATGGTAACGA TGAGTTAGCA
  61 ACATGCCTTA CAAGGAGAGA AAAAGCACCG TGCATGCCGA TTGGTGGAAG TAAGGTGGTA
 121 CGATCGTGCC TTATTAGGAA GGCAACAGAC GGGTCTGACA TGGATTGGAC GAACCACTGA
 181 ATTGCCGCAT TGCAGAGATA TTGTATTTAA GTGCCTAGCT CGATACAATA AACGGGTCTC
 241 TCTGGTTAGA CCAGATCTGA GCCTGGGAGC TCTCTGGCTA ACTAGGGAAC CCACTGCTTA
 301 AGCCTCAATA AAGCTTGCCT TGAGTGCTTC AAGTAGTGTG TGCCCGTCTG TTGTGTGACT
 361 CTGGTAACTA GAGATCCCTC AGACCCTTTT AGTCAGTGTG GAAAATCTCT AGCAGTGGCG
 421 CCCGAACAGG GACCTGAAAG CGAAAGGGAA ACCAGAGCTC TCTCGACGCA GGACTCGGCT
 481 TGCTGAAGCG CGCACGGCAA GAGGCGAGGG GCGGCGACTG GTGAGTACGC CAAAAATTTT
 541 GACTAGCGGA GGCTAGAAGG AGAGAGATGG GTGCGAGAGC GTCAGTATTA AGCGGGGGAG
 601 AATTAGATCG CGATGGGAAA AAATTCGGTT AAGGCCAGGG GGAAAGAAAA AATATAAATT
 661 AAAACATATA GTATGGGCAA GCAGGGAGCT AGAACGATTC GCAGTTAATC CTGGCCTGTT
 721 AGAAACATCA GAAGGCTGTA GACAAATACT GGGACAGCTA CAACCATCCC TTCAGACAGG
 781 ATCAGAAGAA CTTAGATCAT TATATAATAC AGTAGCAACC CTCTATTGTG TGCATCAAAG
 841 GATAGAGATA AAAGACACCA AGGAAGCTTT AGACAAGATA GAGGAAGAGC AAAACAAAAG
 901 TAAGACCACC GCACAGCAAG CGGCCACTGA TCTTCAGACC TGGAGGAGGA GATATGAGGG
 961 ACAATTGGAG AAGTGAATTA TATAAATATA AAGTAGTAAA AATTGAACCA TTAGGAGTAG
 1021 CACCCACCAA GGCAAAGAGA AGAGTGGTGC AGAGAGAAAA AAGAGCAGTG GGAATAGGAG
 1081 CTTTGTTCCT TGGGTTCTTG GGAGCAGCAG GAAGCACTAT GGGCGCAGCC TCAATGACGC
 1141 TGACGGTACA GGCCAGACAA TTATTGTCTG GTATAGTGCA GCAGCAGAAC AATTTGCTGA
 1201 GGGCTATTGA GGCGCAACAG CATCTGTTGC AACTCACAGT CTGGGGCATC AAGCAGCTCC
 1261 AGGCAAGAAT CCTGGCTGTG GAAAGATACC TAAAGGATCA ACAGCTCCTG GGGATTTGGG
 1321 GTTGCTCTGG AAAACTCATT TGCACCACTG CTGTGCCTTG GAATGCTAGT TGGAGTAATA
 1381 AATCTCTGGA ACAGATTGGA ATCACACGAC CTGGATGGAG TGGGACAGAG AAATTAACAA
 1441 TTACACAAGC TTAATACACT CCTTAATTGA AGAATCGCAA AACCAGCAAG AAAAGAATGA
 1501 ACAAGAATTA TTGGAATTAG ATAAATGGGC AAGTTTGTGG AATTGGTTTA ACATAACAAA
 1561 TTGGCTGTGG TATATAAAAT TATTCATAAT GATAGTAGGA GGCTTGGTAG GTTTAAGAAT
 1621 AGTTTTTGCT GTACTTTCTA TAGTGAATAG AGTTAGGCAG GGATATTCAC CATTATCGTT
 1681 TCAGACCCAC CTCCCAACCC CGAGGGGACC CGACAGGCCC GAAGGAATAG AAGAAGAAGG
 1741 TGGAGAGAGA GACAGAGACA GATCCATTCG ATTAGTGAAC GGATCTCGAC GGTATCGGTT
 1801 AACTTTTAAA AGAAAAGGGG GGATTGGGGG GTACAGTGCA GGGGAAAGAA TAGTAGACAT
 1861 AATAGCAACA GACATACAAA CTAAAGAATT ACAAAAACAA ATTACAAAAT TCAAAATTTT
 1921 ATCGATACTA GTATTATGCC CAGTACATGA CCTTATGGGA CTTTCCTACT TGGCAGTACA
 1981 TCTACGTATT AGTCATCGCT ATTACCATGG TGATGCGGTT TTGGCAGTAC ATCAATGGGC
 2041 GTGGATAGCG GTTTGACTCA CGGGGATTTC CAAGTCTCCA CCCCATTGAC GTCAATGGGA
 2101 GTTTGTTTTG GCACCAAAAT CAACGGGACT TTCCAAAATG TCGTAACAAC TCCGCCCCAT
 2161 TGACGCAAAT GGGCGGTAGG CGTGTACGGT GGGAGGTTTA TATAAGCAGA GCTCGTTTAG
 2221 TGAACCGTCA GATCGCCTGG AGACGCCATC CACGCTGTTT TGACCTCCAT AGAAGATTCT
 2281 AGAGCTAGCG AATTCGAATT TAAATCGGAT CCGCGGCCGC GAAGGATCTG CGATCGCTCC
 2341 GGTGCCCGTC AGTGGGCAGA GCGCACATCG CCCACAGTCC CCGAGAAGTT GGGGGGAGGG
 2401 GTCGGCAATT GAACGGGTGC CTAGAGAAGG TGGCGCGGGG TAAACTGGGA AAGTGATGTC
 2461 GTGTACTGGC TCCGCCTTTT TCCCGAGGGT GGGGGAGAAC CGTATATAAG TGCAGTAGTC
 2521 GCCGTGAACG TTCTTTTTCG CAACGGGTTT GCCGCCAGAA CACAGCTGAA GCTTCGAGGG
 2581 GCTCGCATCT CTCCTTCACG CGCCCGCCGC CCTACCTGAG GCCGCCATCC ACGCCGGTTG
 2641 AGTCGCGTTC TGCCGCCTCC CGCCTGTGGT GCCTCCTGAA CTGCGTCCGC CGTCTAGGTA
 2701 AGTTTAAAGC TCAGGTCGAG ACCGGGCCTT TGTCCGGCGC TCCCTTGGAG CCTACCTAGA
 2761 CTCAGCCGGC TCTCCACGCT TTGCCTGACC CTGCTTGCTC AACTCTACGT CTTTGTTTCG
 2821 TTTTCTGTTC TGCGCCGTTA CAGATCCAAG CTGTGACCGG CGCCTACGCT AGATGACCGA
 2881 GTACAAGCCC ACGGTGCGCC TCGCCACCCG CGACGACGTC CCCAGGGCCG TACGCACCCT
 2941 CGCCGCCGCG TTCGCCGACT ACCCCGCCAC GCGCCACACC GTCGATCCGG ACCGCCACAT
 3001 CGAGCGGGTC ACCGAGCTGC AAGAACTCTT CCTCACGCGC GTCGGGCTCG ACATCGGCAA
 3061 GGTGTGGGTC GCGGACGACG GCGCCGCGGT GGCGGTCTGG ACCACGCCGG AGAGCGTCGA
 3121 AGCGGGGGCG GTGTTCGCCG AGATCGGCCC GCGCATGGCC GAGTTGAGCG GTTCCCGGCT
 3181 GGCCGCGCAG CAACAGATGG AAGGCCTCCT GGCGCCGCAC CGGCCCAAGG AGCCCGCGTG
 3241 GTTCCTGGCC ACCGTCGGCG TCTCGCCCGA CCACCAGGGC AAGGGTCTGG GCAGCGCCGT
 3301 CGTGCTCCCC GGAGTGGAGG CGGCCGAGCG CGCCGGGGTG CCCGCCTTCC TGGAGACCTC
 3361 CGCGCCCCGC AACCTCCCCT TCTACGAGCG GCTCGGCTTC ACCGTCACCG CCGACGTCGA
 3421 GGTGCCCGAA GGACCGCGCA CCTGGTGCAT GACCCGCAAG CCCGGTGCCT GAGTCGACAA
 3481 TCAACCTCTG GATTACAAAA TTTGTGAAAG ATTGACTGGT ATTCTTAACT ATGTTGCTCC
 3541 TTTTACGCTA TGTGGATACG CTGCTTTAAT GCCTTTGTAT CATGCTATTG CTTCCCGTAT
 3601 GGCTTTCATT TTCTCCTCCT TGTATAAATC CTGGTTGCTG TCTCTTTATG AGGAGTTGTG
 3661 GCCCGTTGTC AGGCAACGTG GCGTGGTGTG CACTGTGTTT GCTGACGCAA CCCCCACTGG
 3721 TTGGGGCATT GCCACCACCT GTCAGCTCCT TTCCGGGACT TTCGCTTTCC CCCTCCCTAT
 3781 TGCCACGGCG GAACTCATCG CCGCCTGCCT TGCCCGCTGC TGGACAGGGG CTCGGCTGTT
 3841 GGGCACTGAC AATTCCGTGG TGTTGTCGGG GAAATCATCG TCCTTTCCTT GGCTGCTCGC
 3901 CTGTGTTGCC ACCTGGATTC TGCGCGGGAC GTCCTTCTGC TACGTCCCTT CGGCCCTCAA
 3961 TCCAGCGGAC CTTCCTTCCC GCGGCCTGCT GCCGGCTCTG CGGCCTCTTC CGCGTCTTCG
 4021 CCTTCGCCCT CAGACGAGTC GGATCTCCCT TTGGGCCGCC TCCCCGCCTG GTACCTTTAA
 4081 GACCAATGAC TTACAAGGCA GCTGTAGATC TTAGCCACTT TTTAAAAGAA AAGGGGGGAC
 4141 TGGAAGGGCT AATTCACTCC CAACGAAAAT AAGATCTGCT TTTTGCTTGT ACTGGGTCTC
 4201 TCTGGTTAGA CCAGATCTGA GCCTGGGAGC TCTCTGGCTA ACTAGGGAAC CCACTGCTTA
 4261 AGCCTCAATA AAGCTTGCCT TGAGTGCTTC AAGTAGTGTG TGCCCGTCTG TTGTGTGACT
 4321 CTGGTAACTA GAGATCCCTC AGACCCTTTT AGTCAGTGTG GAAAATCTCT AGCAGTAGTA
 4381 GTTCATGTCA TCTTATTATT CAGTATTTAT AACTTGCAAA GAAATGAATA TCAGAGAGTG
 4441 AGAGGAACTT GTTTATTGCA GCTTATAATG GTTACAAATA AAGCAATAGC ATCACAAATT
 4501 TCACAAATAA AGCATTTTTT TCACTGCATT CTAGTTGTGG TTTGTCCAAA CTCATCAATG
 4561 TATCTTATCA TGTCTGGCTC TAGCTATCCC GCCCCTAACT CCGCCCAGTT CCGCCCATTC
 4621 TCCGCCCCAT GGCTGACTAA TTTTTTTTAT TTATGCAGAG GCCGAGGCCG CCTCGGCCTC
 4681 TGAGCTATTC CAGAAGTAGT GAGGAGGCTT TTTTGGAGGC CTAGACTTTT GCAGAGACGG
 4741 CCCAAATTCG TAATCATGGT CATAGCTGTT TCCTGTGTGA AATTGTTATC CGCTCACAAT
 4801 TCCACACAAC ATACGAGCCG GAAGCATAAA GTGTAAAGCC TGGGGTGCCT AATGAGTGAG
 4861 CTAACTCACA TTAATTGCGT TGCGCTCACT GCCCGCTTTC CAGTCGGGAA ACCTGTCGTG
 4921 CCAGCTGCAT TAATGAATCG GCCAACGCGC GGGGAGAGGC GGTTTGCGTA TTGGGCGCTC
 4981 TTCCGCTTCC TCGCTCACTG ACTCGCTGCG CTCGGTCGTT CGGCTGCGGC GAGCGGTATC
 5041 AGCTCACTCA AAGGCGGTAA TACGGTTATC CACAGAATCA GGGGATAACG CAGGAAAGAA
 5101 CATGTGAGCA AAAGGCCAGC AAAAGGCCAG GAACCGTAAA AAGGCCGCGT TGCTGGCGTT
 5161 TTTCCATAGG CTCCGCCCCC CTGACGAGCA TCACAAAAAT CGACGCTCAA GTCAGAGGTG
 5221 GCGAAACCCG ACAGGACTAT AAAGATACCA GGCGTTTCCC CCTGGAAGCT CCCTCGTGCG
 5281 CTCTCCTGTT CCGACCCTGC CGCTTACCGG ATACCTGTCC GCCTTTCTCC CTTCGGGAAG
 5341 CGTGGCGCTT TCTCATAGCT CACGCTGTAG GTATCTCAGT TCGGTGTAGG TCGTTCGCTC
 5401 CAAGCTGGGC TGTGTGCACG AACCCCCCGT TCAGCCCGAC CGCTGCGCCT TATCCGGTAA
 5461 CTATCGTCTT GAGTCCAACC CGGTAAGACA CGACTTATCG CCACTGGCAG CAGCCACTGG
 5521 TAACAGGATT AGCAGAGCGA GGTATGTAGG CGGTGCTACA GAGTTCTTGA AGTGGTGGCC
 5581 TAACTACGGC TACACTAGAA GGACAGTATT TGGTATCTGC GCTCTGCTGA AGCCAGTTAC
 5641 CTTCGGAAAA AGAGTTGGTA GCTCTTGATC CGGCAAACAA ACCACCGCTG GTAGCGGTGG
 5701 TTTTTTTGTT TGCAAGCAGC AGATTACGCG CAGAAAAAAA GGATCTCAAG AAGATCCTTT
 5761 GATCTTTTCT ACGGGGTCTG ACGCTCAGTG GAACGAAAAC TCACGTTAAG GGATTTTGGT
 5821 CATGAGATTA TCAAAAAGGA TCTTCACCTA GATCCTTTTA AATTAAAAAT GAAGTTTTAA
 5881 ATCAATCTAA AGTATATATG AGTAAACTTG GTCTGACAGT TACCAATGCT TAATCAGTGA
 5941 GGCACCTATC TCAGCGATCT GTCTATTTCG TTCATCCATA GTTGCCTGAC TCCCCGTCGT
 6001 GTAGATAACT ACGATACGGG AGGGCTTACC ATCTGGCCCC AGTGCTGCAA TGATACCGCG
 6061 AGACCCACGC TCACCGGCTC CAGATTTATC AGCAATAAAC CAGCCAGCCG GAAGGGCCGA
 6121 GCGCAGAAGT GGTCCTGCAA CTTTATCCGC CTCCATCCAG TCTATTAATT GTTGCCGGGA
 6181 AGCTAGAGTA AGTAGTTCGC CAGTTAATAG TTTGCGCAAC GTTGTTGCCA TTGCTACAGG
 6241 CATCGTGGTG TCACGCTCGT CGTTTGGTAT GGCTTCATTC AGCTCCGGTT CCCAACGATC
 6301 AAGGCGAGTT ACATGATCCC CCATGTTGTG CAAAAAAGCG GTTAGCTCCT TCGGTCCTCC
 6361 GATCGTTGTC AGAAGTAAGT TGGCCGCAGT GTTATCACTC ATGGTTATGG CAGCACTGCA
 6421 TAATTCTCTT ACTGTCATGC CATCCGTAAG ATGCTTTTCT GTGACTGGTG AGTACTCAAC
 6481 CAAGTCATTC TGAGAATAGT GTATGCGGCG ACCGAGTTGC TCTTGCCCGG CGTCAATACG
 6541 GGATAATACC GCGCCACATA GCAGAACTTT AAAAGTGCTC ATCATTGGAA AACGTTCTTC
 6601 GGGGCGAAAA CTCTCAAGGA TCTTACCGCT GTTGAGATCC AGTTCGATGT AACCCACTCG
 6661 TGCACCCAAC TGATCTTCAG CATCTTTTAC TTTCACCAGC GTTTCTGGGT GAGCAAAAAC
 6721 AGGAAGGCAA AATGCCGCAA AAAAGGGAAT AAGGGCGACA CGGAAATGTT GAATACTCAT
 6781 ACTCTTCCTT TTTCAATATT ATTGAAGCAT TTATCAGGGT TATTGTCTCA TGAGCGGATA
 6841 CATATTTGAA TGTATTTAGA AAAATAAACA AATAGGGGTT CCGCGCACAT TTCCCCGAAA
 6901 AGTGCCACCT GACGTCTAAG AAACCATTAT TATCATGACA TTAACCTATA AAAATAGGCG
 6961 TATCACGAGG CCCTTTCGTC TCGCGCGTTT CGGTGATGAC GGTGAAAACC TCTGACACAT
 7021 GCAGCTCCCG GAGACGGTCA CAGCTTGTCT GTAAGCGGAT GCCGGGAGCA GACAAGCCCG
 7081 TCAGGGCGCG TCAGCGGGTG TTGGCGGGTG TCGGGGCTGG CTTAACTATG CGGCATCAGA
 7141 GCAGATTGTA CTGAGAGTGC ACCATATGCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG
 7201 AAAATACCGC ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC
 7261 GGTGCGGGCC TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT
 7321 AAGTTGGGTA ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGCCAA
 7381 GCTG
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....