shh10

价格:1200元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

载体基本信息

质粒名称: shh10 
出品公司: 爱迪基因
目录编号: 64867
存储实验室: John Flannery, David Schaffer

载体骨架基本信息
载体名称: XX2
载体出品公司: University of North Carolina Dr. Samulski
载体抗性: 氨苄青霉素
空载体大小: 5648 bp
完整质粒大小: 8182 bp
载体修饰: replaced AAV2 cap with shh10 cap
载体类型: 腺病毒表达
筛选标记: --
高拷贝/低拷贝: --
生长条件: 37 ℃

插入基因信息
插入基因名称: shh10 cap
物种来源: Adeno-associated virus - 6
插入大小: 2211 bp
基因突变: I319V, N451D, D532N
GenBank编号 --
启动子 --
标签/融合蛋白: --
克隆方法: 限制性内切酶
5' 克隆位点: HindIII(未破坏)
3' 克隆位点: NotI (未破坏)
5' 测序引物 GCGGAAGCTTCGATCAACTACGC
3' 测序引物 GCAGTGCCAGGGTTGATTATAG

文献引用方法
材料和方法部分: shh10 was a gift from John Flannery & David Schaffer (Addgene plasmid # 64867 ; http://n2t.net/addgene:64867 ; RRID:Addgene_64867)
参考文献部分: A novel adeno-associated viral variant for efficient and selective intravitreal transduction of rat Muller cells. Klimczak RR, Koerber JT, Dalkara D, Flannery JG, Schaffer DV. PLoS One. 2009 Oct 14;4(10):e7467. doi: 10.1371/journal.pone.0007467. 10.1371/journal.pone.0007467 PubMed 19826483

载体质粒图谱和多克隆位点信息

shh10质粒图谱

载体简介

载体序列

LOCUS    shh10        8342 bp ds-DNA   circular SYN 06-AUG-2018
DEFINITION This plasmid can be used in the triple transfection method of AAV 
      vector production. It supplies the replication proteins from AAV2 
      and the engineered shh10 capsid protein..
ACCESSION  .
VERSION   .
KEYWORDS  shh10
SOURCE   synthetic DNA construct
 ORGANISM synthetic DNA construct
REFERENCE  1 (bases 1 to 8342)
 AUTHORS  Klimczak RR, Koerber JT, Dalkara D, Flannery JG, Schaffer DV
 TITLE   A novel adeno-associated viral variant for efficient and selective 
      intravitreal transduction of rat Muller cells.
 JOURNAL  PLoS One. 2009 Oct 14;4(10):e7467. doi: 
      10.1371/journal.pone.0007467.
 PUBMED  19826483
REFERENCE  2 (bases 1 to 8342)
 AUTHORS  .
 TITLE   Direct Submission
 JOURNAL  Exported Aug 6, 2018 from SnapGene Server 1.1.58
      http://www.snapgene.com
FEATURES       Location/Qualifiers
   source     1..8342
           /organism="synthetic DNA construct"
           /mol_type="other DNA"
   primer_bind   complement(30..52)
           /label=pGEX 3'
           /note="pGEX vectors, reverse primer"
   primer_bind   152..171
           /label=pRS-marker
           /note="pRS vectors, use to sequence yeast selectable 
           marker"
   rep_origin   complement(653..1166)
           /direction=LEFT
           /label=M13 ori
           /note="M13 bacteriophage origin of replication; arrow 
           indicates direction of (+) strand synthesis"
   primer_bind   complement(848..869)
           /label=F1ori-F
           /note="F1 origin, forward primer"
   primer_bind   1060..1079
           /label=F1ori-R
           /note="F1 origin, reverse primer"
   repeat_region  6179..6281
           /label=ITR
           /note="inverted terminal repeat of human adenovirus 
           serotype 5"
   primer_bind   complement(6353..6370)
           /label=L4440
           /note="L4440 vector, forward primer"
   rep_origin   complement(6524..7112)
           /direction=LEFT
           /label=ori
           /note="high-copy-number ColE1/pMB1/pBR322/pUC origin of 
           replication"
   primer_bind   complement(6604..6623)
           /label=pBR322ori-F
           /note="pBR322 origin, forward primer"
   CDS       complement(7283..8143)
           /codon_start=1
           /gene="bla"
           /product="beta-lactamase"
           /label=AmpR
           /note="confers resistance to ampicillin, carbenicillin, and
           related antibiotics"
           /translation="MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYI
           ELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRIDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYS
           PVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRW
           EPELNEAIPNDERDTTMPVAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSA
           LPAGWFIADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGAS
           LIKHW"
   primer_bind   7906..7925
           /label=Amp-R
           /note="Ampicillin resistance gene, reverse primer"
   promoter    complement(8144..8248)
           /gene="bla"
           /label=AmpR promoter
   primer_bind   8316..8334
           /label=pBRforEco
           /note="pBR322 vectors, upsteam of EcoRI site, forward 
           primer"
ORIGIN
    1 ctcgcgcgtt tcggtgatga cggtgaaaac ctctgacaca tgcagctccc ggagacggtc
    61 acagcttgtc tgtaagcgga tgccgggagc agacaagccc gtcagggcgc gtcagcgggt
   121 gttggcgggt gtcggggctg gcttaactat gcggcatcag agcagattgt actgagagtg
   181 caccatatgc ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga gaaaataccg catcaggcga
   241 ttccaacatc caataaatca tacaggcaag gcaaagaatt agcaaaatta agcaataaag
   301 cctcagagca taaagctaaa tcggttgtac caaaaacatt atgaccctgt aatacttttg
   361 cgggagaagc ctttatttca acgcaaggat aaaaattttt agaaccctca tatattttaa
   421 atgcaatgcc tgagtaatgt gtaggtaaag attcaaacgg gtgagaaagg ccggagacag
   481 tcaaatcacc atcaatatga tattcaaccg ttctagctga taaattcatg ccggagaggg
   541 tagctatttt tgagaggtct ctacaaaggc tatcaggtca ttgcctgaga gtctggagca
   601 aacaagagaa tcgatgaacg gtaatcgtaa aactagcatg tcaatcatat gtaccccggt
   661 tgataatcag aaaagcccca aaaacaggaa gattgtataa gcaaatattt aaattgtaag
   721 cgttaatatt ttgttaaaat tcgcgttaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca
   781 atatgccgaa atcggcaaaa tcccttataa atcaaaagaa tagaccgaga tagggttgag
   841 tgttgttcca gtttggaaca agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg
   901 gcgaaaaacc gtctatcagg gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccct aatcaagttt
   961 tttggggtcg aggtgccgta aagcactaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag
   1021 agcttgacgg ggaaagccgg cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc
   1081 gggcgctagg gcgctggcaa gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgccgc
   1141 gcttaatgcg ccgctacagg gcgcgtacta tggttgcttt gacgagcacg tataacgtgc
   1201 tttcctcgtt agaatcagag cgggagctaa acaggaggcc gattaaaggg attttagaca
   1261 ggaacggtac gccagaatcc tgagaagtgt ttttataatc agtgaggcca ccgagtaaaa
   1321 gagtctgtcc atcacgcaaa ttaaccgttg tcgcaatact tctttgatta gtaataacat
   1381 cacttgcctg agtagaagaa ctcaaactat cggccttgct ggtaatatcc agaacaatat
   1441 taccgccagc cattgcaacg gaatcgccat tcgccattca ggctgcgcaa ctgttgggaa
   1501 gggcgatcgg tgcgggcctc ttcgctatta cgccagcgat gcagcttctc ggccacggtc
   1561 aggggtgcct gctcaatcag attcagatcc atgtcagaat ctggcggcaa ctcccattcc
   1621 ttctcggcca cccagttcac aaagctgtca gaaatgccgg gcagatgctc gtcaaggtcg
   1681 ctggggacct taatcacaat ctcgtaaaac cccgccgtgg tggctgcgcg ttcaaacctc
   1741 ccgcttcaaa atggagaccc tgcgtgctca ctcgggctta aatacccagc gtgaccacat
   1801 ggtgtcgcaa aatgtcgcaa aacactcacg tgacctctaa tacaggacct ctagagcatg
   1861 gaaactagat aagaaagaaa tacgcagaga ccaaagttca actgaaacga attaaacggt
   1921 ttattgatta acaagcggcc gcaattacag gggacgggtg aggtaacggg tgccaatggg
   1981 gcgaggctca gtataaagtc cattgttgtc cacagtgaaa tcaacgttgg cagattttgc
   2041 atagttagat gtatactgca cttcgggatt ccagcgtttg ctgttttctt tctgcagctc
   2101 ccattcaatc tccacgctca cttgtcctgt ggaatactgg gtgatgaatg aagcaaactt
   2161 tgtagccgaa aactctgccg gaggattcgc aggaacaggc gtgtttttga tgaggatctg
   2221 aggaggcggg tgcttaagtc caaagccgcc catgagagga gacgggtgaa agtgtccatc
   2281 cgtgtgagga attttggccc aaataggacc ctgcaggtat acgtctctgt cttgccacac
   2341 cattccaggt aaggctccca taacatgcac atctccggtc gcagggtctg tgctgctgct
   2401 ctggagattg actgccacag tcccaaatct ttcggtggcc acggggttag tggctttgat
   2461 ttcctcttcg tctgtgatca tgacattgtc caatgcagtg tttgaagctc cggcgctctc
   2521 ctttccaaaa atcatgacac cgctcatggg aaagaacttg tttttgtcgt ctttgtgtga
   2581 ggccatagca gtgccagggt tgattataga ttcacgccca ttaaggttat attttgaagc
   2641 accagtccag gtaaagttgc tgttgttgtt gtctgttttt gttttagaaa cgcgctgctg
   2701 ccggtaacag ggtccaggta gccagttttt gggctgaaca gacatgccag ctggagaccc
   2761 ccggctaaac agcaagtcct tgttttgggc acttccggac tgatcctgag ttctgttcag
   2821 gtaatacagg tactggtcga tgagaggatt catcagccgg tccaggctct ggctgtgcgc
   2881 gtagctgctg tggaaaggca cgtcctcgaa ggtgtagctg aaggtaaagt tattgcccgt
   2941 tctcagcatc tgcgatggga aatattccag gcagtaaaag gatgaccgtc ccactgcctg
   3001 gctgccattg ttgagcgtta ggtagccgta ctgcggaatc atgaacacgt ccgccgggaa
   3061 cggagggagg cagccctggt gcgcagagcc gaggacgtac ggcaactggt actccgagtc
   3121 cgagaagact tgaaccgtgc tggtaaggtt attagcgatg gtcgtgacgc catcattcgt
   3181 cgtgacctcc ttgacttgga cgttgaagag cttgaagttg agtctcttgg gccggaatcc
   3241 ccaattgttg ttgatgagtc gctgccagtc acgtggtgag aaatggcagt ggaatctgtt
   3301 gaaatcaaaa tacccccagg gggtgctgta gccgaagtag tggttgtcgt tgctggcccc
   3361 cgttgaagca ctggagattt gcttgtagag gtggttgtta taggtgggca aggcccatgt
   3421 tcgggtgctg gtggtgatga ctctgtcgcc cagccatgtg gaatcgcaat gccaatttcc
   3481 tgaggcatta cccactccgt cggcgccttc gttattgtct gccattggtg cgccaccgcc
   3541 tgaagccatt gtagtaggtc ccacagcagc gggggttgct ggaggttctc cgagaggttg
   3601 tgggtcgggg actgactctg agtcgccagt ctgaccaaaa ttgagtctct ttttagcggg
   3661 ctgctggcct gtcttgccaa tgcccgagga ggagtctggc tcttgtggcg actgctctac
   3721 cggacgtttc tttccaggag ccgtcttagc accttcctca accagaccaa aaggttcgag
   3781 aaccctcttc ttggcctgga agactgctcg cccgaggttg cccccaaaag acgtatcttc
   3841 ttgcagacgc tcctgaaact cggcgtcggc gtggttatac cgcaggtacg gattgtcacc
   3901 cgctttgagc tgctggtcgt aggccttgtc gtgctcgagg gccgctgcat ccgccgcgtt
   3961 gacgggctcc cccttgtcga gtccgttgaa gggtccgagg tacttgtagc caggaagcac
   4021 cagaccccgg ccgtcgtcct gcttttgctg gttggctttg ggtttcgggg ctccaggttt
   4081 caagtcccac cactcgcgaa tgccctcaga gaggttgtcc tcaagccaat ctggaagata
   4141 accatcggca gccatacctg atttaaatca tttattgttc aaagatgcag tcatccaaat
   4201 ccacattgac cagatcgcag gcagtgcaag cgtctggcac ctttcccatg atatgatgaa
   4261 tgtagcacag tttctgatac gcctttttga cgacagaaac gggttgagat tctgacacgg
   4321 gaaagcactc taaacagtct ttctgtccgt gagtgaagca gatatttgaa ttctgattca
   4381 ttctctcgca ttgtctgcag ggaaacagca tcagattcat gcccacgtga cgagaacatt
   4441 tgttttggta cctgtctgcg tagttgatcg aagcttccgc gtctgacgtc gatggctgcg
   4501 caactgactc gcgcacccgt ttgggctcac ttatatctgc gtcactgggg gcgggtcttt
   4561 tcttggctcc accctttttg acgtagaatt catgctccac ctcaaccacg tgatcctttg
   4621 cccaccggaa aaagtctttg acttcctgct tggtgacctt cccaaagtca tgatccagac
   4681 ggcgggtgag ttcaaatttg aacatccggt cttgcaacgg ctgctggtgt tcgaaggtcg
   4741 ttgagttccc gtcaatcacg gcgcacatgt tggtgttgga ggtgacgatc acgggagtcg
   4801 ggtctatctg ggccgaggac ttgcatttct ggtccacgcg caccttgctt cctccgagaa
   4861 tggctttggc cgactccacg accttggcgg tcatcttccc ctcctcccac cagatcacca
   4921 tcttgtcgac acagtcgttg aagggaaagt tctcattggt ccagtttacg cacccgtaga
   4981 agggcacagt gtgggctatg gcctccgcga tgttggtctt cccggtagtt gcaggcccaa
   5041 acagccagat ggtgttcctc ttgccgaact ttttcgtggc ccatcccaga aagacggaag
   5101 ccgcatattg gggatcgtac ccgtttagtt ccaaaatttt ataaatccga ttgctggaaa
   5161 tgtcctccac gggctgctgg cccaccaggt agtcgggggc ggttttagtc aggctcataa
   5221 tctttcccgc attgtccaag gcagccttga tttgggaccg cgagttggag gccgcattga
   5281 aggagatgta tgaggcctgg tcctcctgga tccactgctt ctccgaggta atccccttgt
   5341 ccacgagcca cccgaccagc tccatgtacc tggctgaagt ttttgatctg atcaccggcg
   5401 catcagaatt gggattctga ttctctttgt tctgctcctg cgtctgcgac acgtgcgtca
   5461 gatgctgcgc caccaaccgt ttacgctccg tgagattcaa acaggcgctt aaatactgtt
   5521 ccatattagt ccacgcccac tggagctcag gctgggtttt ggggagcaag taattgggga
   5581 tgtagcactc atccaccacc ttgttcccgc ctccggcgcc atttctggtc tttgtgaccg
   5641 cgaaccagtt tggcaaagtc ggctcgatcc cgcggtaaat tctctgaatc agtttttcgc
   5701 gaatctgact caggaaacgt cccaaaacca tggatttcac cccggtggtt tccacgagca
   5761 cgtgcatgtg gaagtagctc tctcccttct caaattgcac aaagaaaagg gcctccgggg
   5821 ccttactcac acggcgccat tccgtcagaa agtcgcgctg cagcttctcg gccacggtca
   5881 ggggtgcctg ctcaatcaga ttcagatcca tgtcagaatc tggcggcaac tcccattcct
   5941 tctcggccac ccagttcaca aagctgtcag aaatgccggg cagatgctcg tcaaggtcgc
   6001 tggggacctt aatcacaatc tcgtaaaacc ccgccgtggt ggctgcgcgt tcaaacctcc
   6061 cgcttcaaaa tggagaccct gcgtgctcac tcgggcttaa atacccagcg tgaccacatg
   6121 gtgtcgcaaa atgtcgcaaa acactcacgt gacctctaat acaggacctc tagagctact
   6181 acgtcacccg ccccgttccc acgccccgcg ccacgtcaca aactccaccc cctcattatc
   6241 atattggctt caatccaaaa taaggtatat tattgatgat gggaattctg cattaatgaa
   6301 tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg ctcttccgct tcctcgctca
   6361 ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc ggcgagcggt atcagctcac tcaaaggcgg
   6421 taatacggtt atccacagaa tcaggggata acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc
   6481 agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc
   6541 cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac
   6601 tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa gctccctcgt gcgctctcct gttccgaccc
   6661 tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata
   6721 gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc
   6781 acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca
   6841 acccggtaag acacgactta tcgccactgg cagcagccac tggtaacagg attagcagag
   6901 cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct tgaagtggtg gcctaactac ggctacacta
   6961 gaagaacagt atttggtatc tgcgctctgc tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg
   7021 gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc
   7081 agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt
   7141 ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa
   7201 ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa aatgaagttt taaatcaatc taaagtatat
   7261 atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat gcttaatcag tgaggcacct atctcagcga
   7321 tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct gactccccgt cgtgtagata actacgatac
   7381 gggagggctt accatctggc cccagtgctg caatgatacc gcgagaccca cgctcaccgg
   7441 ctccagattt atcagcaata aaccagccag ccggaagggc cgagcgcaga agtggtcctg
   7501 caactttatc cgcctccatc cagtctatta attgttgccg ggaagctaga gtaagtagtt
   7561 cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg ccattgctac aggcatcgtg gtgtcacgct
   7621 cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg gttcccaacg atcaaggcga gttacatgat
   7681 cccccatgtt gtgcaaaaaa gcggttagct ccttcggtcc tccgatcgtt gtcagaagta
   7741 agttggccgc agtgttatca ctcatggtta tggcagcact gcataattct cttactgtca
   7801 tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg gtgagtactc aaccaagtca ttctgagaat
   7861 agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc cggcgtcaat acgggataat accgcgccac
   7921 atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg gaaaacgttc ttcggggcga aaactctcaa
   7981 ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga tgtaacccac tcgtgcaccc aactgatctt
   8041 cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg ggtgagcaaa aacaggaagg caaaatgccg
   8101 caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat gttgaatact catactcttc ctttttcaat
   8161 attattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt
   8221 agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtct
   8281 aagaaaccat tattatcatg acattaacct ataaaaatag gcgtatcacg aggccctttc
   8341 gt
//

载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....